SOK Nyhedsbrev december 2019

Som noget nyt vil vi i bestyrelsen forsøge at udsende et nyhedsbrev én gang om måneden, for at samle op på aktuelle emner.

Stævner i 2020

Nogle af de stævner der kommer til at fylde i 2020, er Natugle, Gudenådyst, Julsø Ultra og YACS, da vi som klub står for alle tre.
Natugle, d. 12. marts 2020 i Hårup Sande, er et mindre stævne, med Morten Kjær som stævneleder.
Gudenådysten d. 3. maj 2020 bliver et normalt SOK stævne i Sønderskoven, med Jens Ozol som stævneleder.
D. 9. maj 2020 er der Julsø Ultra, et traditionelt trailløb rundt om Julsø, med Michael Søgård som stævneleder.
Endelig er der Yeti Adventure Challenge Silkeborg, YACS, d. 3. – 6. september 2020 som denne gang også er europamesterskaberne i Adventure Race Masterdistance. Ansvarlige for YACS er Anna Movin, Niels Witting og Simon Grimstrup.

Vi har valgt, indtil videre, at aflyse Løvfaldsløbet i 2020, da der skal bruges en del ressourcer på de nævnte stævner og fordi vi allerede nu er begyndt planlægningen af påskeløbet i 2021. Men I må gerne, allerede nu, sætte kryds i kalenderen ud for de nævnte datoer, da vi får brug for mange hænder til alle mulige opgaver.

Påskeløb 2021

SOK er ansvarlige for påskeløbet i 2021 og planlægningen er allerede i fuld gang. De to stævneledere, Anette Bagger Sørensen og Poul Mouritsen, er ved at have styr på skove og stævnepladser.
Påskeløbet er et stævne på størrelse med JWOC, men med lidt flere deltagere og til gengæld færre dage. Der skal derfor også hér bruges en masse gode kræfter og hænder til alle mulige opgaver, så vi kan give deltagerne fra både ind- og udland en fantastisk oplevelse her i det Midtjyske.

TBU og træningskoncepter

I starten af det nye år, går bestyrelsen i gang med at se på klubbens ambitioner og på udviklingen af vores træningsrammer og -koncepter. Dette vil blandt andet tage udgangspunkt i den nye bog om træning af børn og unge, som DOF har lavet med økonomisk støtte fra DIF. Bestyrelsen vil se på hvordan vi skal strukturere vores træningstilbud og hvad vi skal have fokus på, for at nå vores sportslige ambitioner indenfor de forskellige grene i klubben.
Er man interesseret i at læse og eller købe TBU bogen, kan man læse mere om hvordan på DOFs hjemmeside. Derudover vil Ungdomsudvalget have to eksemplarer til brug for træningsplanlægningen.

Kommunikationsansvarlig

Vi mangler desværre stadig en person som vil stå for at koordinere klubbens kommunikationstiltag og finde en redaktør for Komposten. Så indtil videre udkommer klubbladet ikke.
Hvis der sidder nogen, som har tid og kompetencer til at lave Komposten, hører bestyrelsen meget gerne om det.

Gode datoer til kalenderen

Herunder er et udvalg af datoer fra første halvår 2020, som kunne være gode at skrive i kalenderen. Derudover kan man altid finde klubbens træningsplaner og årsplaner på hjemmesiden.

4. januar 2020 – Første åbne træningsløb fra klubhuset
7. januar 2020 – Første ungdomstræning i Vesterskoven
8. januar 2020 – Første gang vintergymnastik (Sølystskolen) og trailtræning (fra klubhuset)
11. januar 2020 – DOF akademiet
5. marts 2020 – Generalforsamling
10. marts 2020 – Prisfest for guldvindere
14.-15. marts 2020 – Klubtur til Nordjysk 2-dages
9.-11. april 2020 – Klubtur til Påskeløb på Rømø
26. april 2020 – Divisionsmatch
3. maj 2020 – Gudenådyst
9. maj 2020 – Julsø Ultra
30. maj – 1. juni 2020 – Klubtur til Sverige arr. af ungdomsudvalget

God jul og godt nytår!

Christian Biering
Formand